Ide várnak


Ezért várnak


Terehegyi vár - Harkány

   A Siklóstól nyugatra levõ község dombon épült templománál középkori eredetû alapfalmaradvány látható. Feltehetõen a Bika család tagja építhette a kisméretû erõsséget itteni birtokainak védelmére. Lehetséges azonban, hogy csak egy várszerûen megerõsített udvarház vagy kastély volt. Okleveleinkben, illetve történelmünkben nem szerepel.


   A terület a Bika család birokában van 1566-ig, amikor is utolsó férfitagja, Bika András - Kerecsényi László szigetvári kapitány zászlótartója - Szigetvár ostromakor hõsi halált hal.


   A településnek a török hódoltság alatt Berehid, vagy Peterhid a neve és csak késõbb lett Terehegy.


   A török kiûzése után 1699-ben Caprara Aeneas szerzi meg, majd 1727-ben a Batthyány család birtoka lett.